31.05.2012

Tokrat se nam s s svojo poezijo v rubriki "Prostor za vaše misli" predstavlja vsestranska ustvarjalka Ina Stergar. Ostala Inine stvaritve, si lahko ogledate na njenem profilu. ...več

31.01.2012

V kotičku "prostor za vaše misli", si boste ta mesec lahko prebirali pesmi in verze mladega ljubiteljskega pesnika Primoža Menharta. Njegov vsakdan, tako nabit z mislimi in čustvi, se pogosto zaključi v poezijo... Lahko ga tudi kontaktirate na primoz.men@gmail.com. ...več


ostale noviceAvtorske pravice
Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je družba Gregor Humar, Artmedia s.p.(v nadaljevanju družba) nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami v najširšem pomenu (besedila, fotografije, skice, zemljevidi in načrti, avdio – video posnetki, računalniški programi) objavljenimi na spletnem mestu www.ustvarjalen.si (v nadaljevanju spletno mesto). Prepovedano je vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in kakršnokoli razširjanje v komercialne namene brez pisnega dovoljenja družbe.

Z zakonom (ZASP, členi 48, 49, 51) sta izjemoma dovoljena uporaba oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir in avtorstvo dela. Po 50. členu ZASP-a sta dovoljena tudi uporaba in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno rabo.


Za uporabo sistema ustvarjalen.si se mora uporabnik strinjati s temi pravili uporabe. Sprejem teh pravil je pogoj za uporabo sistema ustvarjalen.si. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Odgovornost uporabnika je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko objavi izdelek ali posodablja svoj profil.


Varstvo osebnih podatkov
Družba ustvarjalen.si samodejno zbira podatke o uporabi teh strani, predvsem podatke, katere strani so največkrat obiskane, koliko obiskovalcev dnevno obišče te strani in koliko časa obiskovalci ostanejo na posamezni strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Družba podatke o obiskanosti www.ustvarjalen.si uporablja za lastne potrebe.

Kakršnekoli podatke, ki jih bo družba ustvarjalen.si pridobila na kakršenkoli način preko spletnih strani, so namenjeni izključno za komercialno rabo družbe in jih bo družba varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001) in Obligacijskem zakoniku.

Družba osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovala nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi.


Omejitev odgovornosti
Družba ustvarjalen.si se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbela za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnem mestu.

S tem družba ne izključuje možnosti za pojav napak med vsebinami objavljenimi na spletnih straneh. Zato so informacije posredovane prek te spletne strani zgolj informativne narave, saj družba ne more prevzeti odgovornosti za njihovo absolutno točnost.

Niti družba niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah spletnega mesta, ne odgovarja za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega.

Družba se bo trudila za nemoteno delovanje spletnega mesta, vendar ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi motenega delovanja spletnega mesta.

Družba lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni spletno mesto.


Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na spletnem mestu, lahko uporabnik prenese za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je prenašanje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.ustvarjalen.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.ustvarjalen.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. Družba ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s spletnim mestom www.ustvarjalen.si. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost družbe ustvarjalen.si  za vse primere izključena.

Splošni pogoji registracije in objave izdelkov

Za uporabo spletnega mesta ustvarjalen.si se mora uporabnik strinjati s temi pravili uporabe. Sprejem teh pravil je pogoj za uporabo spletnega mesta ustvarjalen.si. Ta pravila so občasno posodobljena in spremenjena. Odgovornost uporabnika je, da je z njimi na tekočem in se z njimi seznani vsakokrat, ko objavi izdelek ali posodablja svoj profil.

Pravne osebe, s.p.-ji in fizične osebe z registriranim dopolnilnim delom (v nadaljevanju odstavka oglaševalci) lahko na ustvarjalen.si prodajajo, oglašujejo svoje storitve in objavljajo svoje izdelke le tako, da izberejo paket S,M ali L. Razstavljanje in prodaja je posebna možnost oddaje oglasov, ki se od objave običajnega izdelka razlikuje le po tem, da omogoča oddajo  popvpraševanja subjektom, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti take prodaje.

Pri oglaševanju preko spletnega mesta strani ustvarjalen.si so uporabniki dolžni spoštovati določbe Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), kar pomeni, da morajo pri svojem poslovanju upoštevati vključno določbe o pogodbah sklenjenih na daljavo, v kolikor tako sklepanje oglaševalci omogočajo. Spletna stran ustvarjalen.si ne omogoča neposrednega sklepanja pogodb na daljavo med oglaševalci in potencialnimi kupci oziroma uporabniki storitev teh oglaševalcev in za oglaševalce ne nudi drugih storitev kot posredovanje in objavo izdelkov in profila uporabnika.

Uporabnik izključno in v celoti jamči in odgovarja za zakonitost svojega poslovanja (sem sodi tudi oglaševanje na spletni strani) ter zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje oz. za izdelavo izdelkov, ki jih razstavlja.


Hipertekstualne povezave
Narava svetovnega spleta in spletnega mesta www.ustvarjalen.si onemogoča nadzor nad vsebinami, do katerih vodijo hipertekstualne povezave (linki) s tega spletnega mesta. Zaradi tega družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebine, ki so uporabniku dostopne preko teh povezav.


Ne/spoštovanje določb iz Pravnega obvestila
Družba in avtorji vsebin, objavljenih na spletnem mestu, od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava.

V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu ukrepali skladno z zakonodajo.


Upravljavec spletnega mesta ustvarjalen.si si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila in pogoje uporabe, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba sistema po spremembi teh Pravil pomeni soglasje s spremembami.


Splošno
Za morebitne spore iz naslova uporabe spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.

Upravljavec spletnega mesta ustvarjalen.si si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ta Pravila in pogoje uporabe, brez vnaprejšnje najave. Vsaka uporaba sistema po spremembi teh Pravil pomeni soglasje s spremembami

 
Ustvarjalen.si © 2008, vse pravice pridržane! | O piškotkih | Izdelava spletnih strani: Editor Studios